Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

درموردیک پنجم دریافتی ازهتلها توسط ارشاد به عنوان هزینه قابل قبول

اداره کل امور اقتصادی ودارائی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
پژوهشکده اموراقتصادی

چون حسب مفاد آیین نامه اجرائی بند (ز) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 3666 /ت 26200 ه مورخ 2 / 2 / 1381 هیات محترم وزیران (تصویر پیوست) به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده شده در قبال ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتل ها و کارکنان آنها معادل یک پنجم (–) از کل مبلغی را که هتل ها تحت عنوان خدمات (سرویس) از مشتریان خود دریافت و در هرصورتحساب به طورمجزا محاسبه می نماید،اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید. بنابراین با احراز شرایط لازم وجوه مذکور با عنایت به مقررات قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن جزء هزینه های قابل قبول منظور می گردد.

عیسی شهسوار خجسته

شماره: 3666 / ت 26300 ه
تاریخ: 02 / 02 / 1381
پیوست:

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیات وزیران در جلسه مورخ 28 / 1 / 1381 بنابه پیشنهاد شماره 3687 / 105 مورخ 20 / 1 / 1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ز) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیرتصویب نمود:

آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 کل کشور‎ْ

ماده 1_ به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود در قبال ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتل ها و کارکنان آن ها، معادل ازکل مبلغی را که هتل‌ها تحت عنوان خدمات (سرویس) از مشتریان خود دریافت و در هر صورتحساب به طور مجزا محاسبه می نماید ،اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید.

ماده 2_ هتل ها مجاز نیستند رقم یاد شده را به مبلغ خدمات مقرر (15 %) اضافه نمایند.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره:18298/582/5/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین درموردیک پنجم دریافتی ازهتلها توسط ارشاد به عنوان هزینه قابل قبول