Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

پذیرش هزینه سود سپرده پرداختی مؤسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بخشنامه

به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 20 / 8 / 1392 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 27- 201 مورخ 9 / 10 / 1392 در خصوص هزینه سود سپرده برداختی مؤسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد:
” مستنبط از مفاد ماده 147 و بند (1) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، سود سپرده پرداختی توسط مؤسساتی که بدون مجوز به فعالیت های موضوع ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی در امر واسطه گری مالی (عرضه و تقاضای پول) مبادرت می نمایند و در حدود متعارف متکی به مدارک و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط می باشد جزء هزینه های قابل قبول مؤسسات یاد شده محسوب می گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

image_pdf

شماره:19484 /200/ص


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین پذیرش هزینه سود سپرده پرداختی مؤسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران