Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

هزینه های انجام شده توسط شرکت ملی نفت ایران از سال ۸۷ و بعد آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی بابت …

بخشنامه

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 98516 /ت 46742 ه مورخ 12 / 5 / 90 هیئت محترم وزیران مبنی بر اینکه “هزینه های انجام شده توسط شرکت ملی نفت ایران از سال 1387 و بعد از اجرای قوانین بابت امور زیر،به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میگردد ” جهت اجرإ ابلاغ می شود:

1_ کمک های پرداختی بابت تعویض تاکسی های فرسوده .

2_ کمک های پردذاختی به کارخانه های خودروساز بابت دوگانه سوز نمودن وسائط نقلیه .

3_ وجوه پرداختی به شرکت ملی گاز ایران بابت گاز رسانی به روستاها .

4_ کمک های پرداختی برای ایجاد یا تجهیز جایگاه های CNGبه اشخاص خصوصی و تعاونی ها .

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 98516 /ت 46742 ه
تاریخ: 13 / 05 / 1390
پیوست:

وزارت نفت – وزارت امور اقتصاد و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 19 / 4 / 1390 بنا به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده 147
قانون مالیاتهای – مصوب 1366- تصویب نمود:
هزینه های انجام شده توسط شرکت ملی نفت ایران از سال 1387 و بعد از آن در اجرای قوانین بابت امور زیر،بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می گردد:

1_ کمک های پرداختی بابت تعویض تاکسی های فرسوده .

2_ کمک های پرداختی به کارخانه های خودروساز بابت دوگانه سوز نمودن وسائط نقلیه .

3_ وجوه پرداختی به شرکت ملی گاز ایران بابت گازرسانی به روستاها .

4_ کمک های پرداختی برای ایجاد یا تجهیزجایگاه های CNG به اشخاص خصوصی و تعاونی ها .

محمد رضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره:22555/230/د


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین هزینه های انجام شده توسط شرکت ملی نفت ایران از سال ۸۷ و بعد آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی بابت …