Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر مکمل ها و ویتامین های غذایی

بخشنامه
پیرو بخشنامه شماره 1833 مورخ 11 / 2 / 1390 با توجه به نظریه شماره 79337 / 14284 مورخ 16 / 6 / 1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور (تصویر پیوست) که مقرر می دارد: ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تأیید و اعلام می نماید،مشمول بند (9) ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد بنابراین واردات و عرضه ویتامین و مکمل های غذایی به شرح فهرست پیوست موضوع نامه شماره 39437 / 655 مورخ 16 / 12 / 1389 که مورد تأیید وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی است از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد .
با صدور این بخشنامه عبارت به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان از ردیف (1- 9) صفحه (15) بخشنامه فوق الاشاره حذف می گردد .

محمد قاسم پناهی

شماره: 1833
تاریخ: 11 / 2 / 1390
پیوست: دارد
بخشنامه
فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه با کد HS جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد .
شایان ذکر است چنانچه در خصوص سایر کالا ها و خدماتی که در فهرست مذکور درج نگردیده سئوالاتی در رابطه با معافیت آنها مطرح باشد،کماکان می بایستی پس از کسب نظر دفتر امور فنی،حقوقی،اعتراضات این معاونت اقدام گردد .
ضمناً فهرست مزبور که جایگزین فهرست قبلی که به پیوست بخشنامه شماره 31091 مورخ 26 / 12 / 1388 ارسال شده است می باشد .

محمد قاسم پناهی

شماره: 79337 / 14284
تاریخ: 16 / 6 / 1390

جناب آقای دکتر عسکری
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

سلام علیکم
با احترام عطف به نامه شماره 8788 / 200 مورخ 14 / 4 / 1390 در خصوص شمول عنوان انواع دارو در بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به مکمل دارویی و ویتامین ها بر اساس فهرست تأئیدی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی با توجه به فصل (30) سیستم هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا اعلام می دارد:
نظر به اینکه در بند 9 ماده 12 انواع دارو علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته است و مقید به تعریف سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا نشده است .
ضمن آنکه سیستم هماهنگ شده ناظر به نحو اجرای مقررات گمرکی است .
مضافاً قانون گذار در تبصره (3) ماده 3 اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی،دارویی،مواد خوراکی و آشامیدینی مصوب 1374 مقرر داشته است:
تبصره 3 ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارو … (مصوب 1374) : کلیه فرآورده های تقویتی،تحریک کننده،ویتامین ها و غیره که فهرست آن توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی اعلام و نشر می شود جزء اقلام دارویی است .
بنابراین ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تأیید و اعلام می نماید مشمول بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد .
عنایت دارند اصولاً کلمه دارو اطلاق داشته و ناظر به اقلامی که وصف دارویی داشته نیز می باشد .

فاطمه بداغی

پیوست

image_pdf

شماره:9155


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر مکمل ها و ویتامین های غذایی