Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

نحوه محاسبه سود و کارمزد تسهیلات خارجی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

بخشنامه

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با قابلیت اجرای بخشنامه شماره 10263 مورخ 30 / 5 / 1384 با توجه به بخشنامه های صادره به شماره های 24831 / 2125- 211 مورخ 27 / 6 / 1385 و پیروی شماره 7951 / 200 مورخ 6 / 4 / 1390 به اطلاع می رساند مفاد بخشنامه صدرالاشاره با صدور بخشنامه های اخیرالذکر لغو نگردیده و کماکان قابلیت اجراء دارد. لذا در اجرای بخشنامه مذکور سود تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی که مجوز آن در اجرای ماده 6 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی صادر و به تصویب هیات سرمایه گذاری خارجی رسیده و مراتب نیز به تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران رسیده باشد جزء هزینه های قابل قبول شرکت سرمایه پذیر، پذیرفته خواهد شد.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 24831 / 2125 / 211
تاریخ: 27 / 06 / 1385
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 11554 مورخ 3 / 4 / 85 این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدینوسیله اعلام می دارد:
سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارائی ثابت مشهود مؤدیان مالیاتی بکار گرفته می شود، با رعایت استانداردهای حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه:

الف- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسمی صادره کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. این مدارک باید به تأیید مقامات دارای امضاء مجاز سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور و مقامات ذیربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. برای مواردی که مجوز لازم توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی صادر می شود،تأیید مراتب فوق با سازمان مزبور است.

ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی (تسهیلات) در سرمایه در گردش و یا خرید دارائی ثابت مؤدیان به تأیید حسابدار رسمی (حسب مورد مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسئول حسابرسی صورتهای مالی مؤدی برسد.

ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR حداکثر 75 / درصد است.
بر اساس بخشنامه شماره 7951 / 200 مورخ 06 / 04 / 1390 بند ج این بخشنامه به شرح ذیل اصلاح گردیده است.

ج-سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ libor به علاوه 5 / 2 درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت.

علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 10263
تاریخ: 30 / 05 / 1384
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان …
هیات عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی…
شورای عالی مالیاتی
سازمان حسابرسی
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی
دانشکده امور اقتصادی
دفتر فنی مالیاتی

در اجرای تبصره (1) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 4713 / 378 / 232 مورخ 21 / 3 / 1384 این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدینوسیله اعلام می دارد:
سود تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی که مجوز آن در اجرای ماده 6 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی صادر و به تصویب هیأت سرمایه گذاری خارجی رسیده و مراتب نیز به تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران رسیده باشد جزء هزینه های قابل قبول شرکت سرمایه پذیر،پذیرفته خواهد شد.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 7951 / 200
تاریخ: 06 / 04 / 1390
پیوست:دارد

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 24831 / 2125 مورخ 27 / 6 / 85،با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هامش نامه شماره 3893 / 200- 21- 3754 مورخ 21 / 2 / 90 و در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم متن ذیل از تاریخ 6 / 3 / 1390 جایگزین حکم بند (ج) بخشنامه موصوف می گردد.

ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ libor 5 / 2 درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 3893 / 200- 21- 3754
تاریخ: 21 / 02 / 1390
پیوست:

جناب آقای دکتر سید شمس الدین حسینی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

موضوع:گزارش در خصوص پذیرش نرخ سود تسهیلات مالی خارجی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

با سلام
احتراماً، همانگونه که استحضار دارند بر اساس بخشنامه شماره 24831 / 2125 / 211 مورخ 27 / 6 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور، سود پرداختی بابت تسهیلات مالی دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارائی ثابت مشهود مؤدیان مالیاتی بکار گرفته می شود تا سقف حداکثر Libor 75 / درصد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی شرکت اعتبار گیرنده محاسبه می گردد که این موضوع باعث شده است تعدادی از شرکتهای ایرانی با توجه به سقف پیش بینی شده در زمینه هزینه های قابل قبول مالیاتی بابت سود تسهیلات مالی از بانکهای خارجی با مشکل مواجه شوند.
با توجه به بحران مالی جهانی از یک طرف و اعمال تحریم های بین المللی بر علیه کشورمان از سوی دیگر، ریسک اخذ تسهیلات و اعتبارات مالی خارجی و در نتیجه هزینه های تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری از جمله حاشیه سود مربوطه افزایش یافته است و مؤسسات مالی بین المللی در شرایط کنونی، زمانی حاضر به ارائه تسهیلات مالی خواهند بود که بتوانند برای بحران ریسکهای مربوطه نرخ بهره بالاتری را دریافت نمایند.
مزید استحضار اینکه در شرایط فعلی حتی اعتبارات دریافتی از بانک توسعه اسلامی نیز که ایران به عنوان دومین سهامدار بزرگ آن می باشد،با نرخ تقریبی Libor به علاوه 4 درصد ارائه می شود لذا به نظر می رسد محاسبه هزینه های قابل قبول مالیاتی بابت سود تسهیلات مالی از بانکهای خارجی بر مبنای شرایط سال 1385 و با نرخ حداکثر Libor به علاوه 75 / درصد ملاک مناسبی نبوده و امکان تأمین منابع مالی خارجی در شرایط فعلی با نرخ یاد شده وجود ندارد.
در این راستا، با توجه به اینکه بخشنامه صادره فوق الذکر با دستور و تایید وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی صادر گردیده است، خواهشمند است در صورت موافقت دستور فرمایند بند ج بخشنامه فوق به شرح” سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ Libor 5 / 2 % و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی ج.ا.ا افزایش خواهد یافت” اصلاح گردد.

علی عسکری
بهروز علیشیری
معاون وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری

image_pdf

شماره:35625/230/د


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین نحوه محاسبه سود و کارمزد تسهیلات خارجی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی