Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تسریع در صدور گواهی انجام معامله ظرف مهلت مقرر در قانون

نظر به اینکه علیرغم صراحت ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 مبنی برصدور گواهی انجام معامله ظرف مهلت ده روز مقرر در ماده مذکور و اینکه در مورد مشابه نیز قبلاً با صدور دستورالعمل شماره 20 / 2027 / 35184 مورخ 23 / 8 / 66 تاکیدات لازم در خصوص تسریع در صدور گواهی انجام معامله ظرف مهلت مقرر گردیده است . معذالک باز مشاهده میشود که گواهیهای انجام معامله بعضاً در مدت زمان طولانی صادر و موجب ناراحتی و سرگردانی مودیان مالیاتی و ایجاد اختلال در انجام تعهدات طرفین نسبت به تنظیم بموقع اسناد رسمی مربوطه و احیاناً بهم خوردن قولنامه ها و مبایعه نامه های عادی فیمابین آنان میگردد علیهذا با توجه به لزوم انجام کار مردم در اسرع وقت و جلوگیری از هرگونه نارضایتی های احتمالی بموجب دستورالعمل اکیداً یادآور میشود:

1- کلیه سرممیزین مالیاتی موظفند استعلامات واصله از دفاتر اسناد رسمی مبنی بر صدور گواهی انجام معامله را در دفاتر سرممیزی خود ثبت و پاسخ آنرا در فاصله زمانی مقرر در متن ماده یادشده پس از وصول مالیاتهای متعلق درچارچوب مقررات قانون ی صادر و بمودی تسلیم نمایند .

2- در مواردیکه استعلامات واصله نیاز به مدارک و اطلاعات بیشتری دارد مدارک مورد نیاز برای یکبار و حداکثر ظرف مدت سه روز از مرجع استعلام کننده درخواست گردد .

3- چون دفاتر اسناد رسمی مکلفند مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع مورد معامله را بحوزه مالیاتی ذیربط اعلام نمایند . لذا جهت تحقق هر چه بهتر این موضوع اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی نمونه فرم استعلام مورد لزوم را تهیه و در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار خواهد داد تا مامورین تشخیص نیازی به مطالبه تصویر اسناد و مدارک غیرضروری مانند فتوکپی بنچاق , سند , پایان کار و … از مودی مالیاتی را نداشته باشند .

4- آقایان ممیزین کل و مدیران کل ذیربط مسئول حسن اجرای این دستورالعمل میباشند .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

شماره:65742/3545/5/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین تسریع در صدور گواهی انجام معامله ظرف مهلت مقرر در قانون