Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

اعمال معافیت مستلزم ارائه گواهی از بورس است

اداره کل مالیات برشرکتها

بطوریکه اطلاع دارند طبق ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی ” شرکت هائیکه سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبول میشود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده در صورتیکه کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ده درصد مالیات شرکت موضوع بند د ماده 105 این قانون معاف میباشد ” لذا بمنظور حسن اجرای مقررات ماده مذکور توجه خواهند داشت که اعمال معافیت موضوع بند ”د“ماده 105 مالیات شرکت قانون در هر سال مستلزم ارائه گواهی سازمان بورس اوراق بهادار تهران وفق مقررات مذکور و برای سال مربوط خواهد بود .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

شماره: 58260/4013/5/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین اعمال معافیت مستلزم ارائه گواهی از بورس است