Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ایجاد وحدت رویه در تسهیم هزینه‌های مشترک بین درآمدهای معاف و غیرمعافبقرار اطلاع واصله برخی از حسابداران رسمی و واحدهای مالیاتی از مفاد قسمت اخیر بخشنامه شماره 232/1671/3708/14905 مورخ 1383/9/1 موضوع تسهیم هزینه‌های مشترک یک دوره مالی بین درآمدهای معاف از مالیات و درآمدهای غیرمعاف استنباط‌های متفاوتی دارند لذا به منظور ایجاد وحدت رویه مقرر می‌دارد:
1. در صورتیکه درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند ، بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد ، هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفاً بحساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود .
2. گرچه طبق عرف متداول حسابداری و مالیاتی تسهیم هزینه‌های مشترک به نسبت درآمدهای معاف و غیرمعاف امری متداول و پذیرفته شده می‌باشد اما باید توجه نمود که این روال درباره درآمدها و سودهای حاصل از محل سپرده بانکی و سود اوراق مشارکت و سهام که فعالیت مالی منسوب به آنها صرفاً واریز وجه به حساب بانک و یا خرید اوراق مشارکت و سهام می‌باشد ، قابل اجرا نبوده و صحیح نمی‌باشد بلکه در این گونه موارد هزینه‌های مشترک با عنایت به میزان هزینه‌های واقعی مربوط به تحصیل درآمدها باید تسهیم شود . بعنوان مثال در مقایسه فعالیت‌های بازرگانی و تولیدی با فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در سهام و سپرده‌گذاری بانکی و خرید اوراق مشارکت ، شاخص میزان درآمدهای حاصله برای تسهیم هزینه‌ها موجه نبوده و رعایت هزینه‌های واقعی سپرده‌گذاری و خرید اوراق مشارکت و سهام ملاک عمل خواهد بود .


غلامرضا حیدری کرد زنگنه
image_pdf

شماره:10124/1376/232


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین ایجاد وحدت رویه در تسهیم هزینه‌های مشترک بین درآمدهای معاف و غیرمعاف