Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

سودهای پرداختی به سهامداران از طرف شرکتهایی که پرداخت سود آنها از طرف بانکها تضمین شده جزء هزینه های قابل قبول می باشد

هیأت وزیران در جلسه مورخ 22 / 2 / 1378 با توجه به تأئید وزارت امور اقتصادی و دارائی و به استناد تبصره (1) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن – مصوب 1371- تصویب نمود:

در مواردیکه سود شرکتهای که پرداخت سود به سهامداران آنها از طرف بانکها به نمایندگی دولت تضمین شده است از سودهای علی الحساب پرداخت شده به سهامداران در ضمن سال مالی مربوط و مالیات متعلقه به سودهای مذکور کمتر باشد و همچنین در صورتی که شرکتهای موصوف زیان داشته باشند مابه التفاوت سود حاصل با سود پرداخت شده و مالیات متعلقه و یا کل سود پرداخت شده و مالیات متعلقه بر حسب مورد جزو هزینه های قابل شرکتهای مذکور در سال مالی مربوط منظور خواهد شد .

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهوری

image_pdf

شماره:10868/ت 18920هـ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین سودهای پرداختی به سهامداران از طرف شرکتهایی که پرداخت سود آنها از طرف بانکها تضمین شده جزء هزینه های قابل قبول می باشد