Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

در خصوص سود وتخفیف های خودرو سازان

تصویر صورت جلسه مورخ 28 / 11 / 1381 که به امضاء مقام عالی وزارت رسیده است جهت اطلاع و بهره برداری به پیوست ارسال می گردد.

امیر حسن علی حکیم
مدیر کل فنی مالیاتی

پیوست:

پیرو دعوت نامه شماره 64612 مورخ 20 / 11 / 80 جلسه ای در روز دوشنبه مورخ 28 / 11 / 1381 ساعت 30 / 13 در رابطه با بررسی تغییر واصلاح روش ثبت فروش شرکت های خودروسازی به منظورشفاف سازی صورت های مالی وبا توجه به پذیرش سود وتخفیف های اعطائی بابت مبالغ پیش دریافت فروش به مشتریان به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی، با حضور امضاءکنندگان ذیل صورتجلسه در دفتر وزیر امور اقتصادی ودارائی تشکیل و پس از تبادل نظر وبحث وبررسی در خصوص موضوع، مقرر گردید:

1_ شرکت های خودروسازی سود متعلق به قرار دادهای پیش فروش خودرو را که از تاریخ 1 / 1 / 82 به بعد با مشتریان منعقد می نمایند، به عنوان هزینه مالی (به نسبت مدت منقضی شده قرارداد در سال مذبور) ثبت نمایند. این روش در سال های آتی نیز تداوم خواهد یافت.

2_ شرکت های خودروسازی، کلیه فروش های خودرا (فروش خودرو) از تاریخ 1 / 1 / 1382 به قیمت واقعی و قبل از تهاتر کردن سود وتخفیف اعطائی بابت قراردادهای پیش فروش در حساب خود ثبت نمایند.

3_ سازمان امور مالیاتی کشور به استناد مصوبه شماره 38282 /ت/ 25538 /ه مورخ 22 / 8 / 1380 هیأت محترم وزیران هزینه های شرکت بابت سود و تخفیف اعطائی پیش دریافت فروش خودرا به عنوان هزینه های قابل قبول سود مالیاتی محسوب خواهد کرد.

4_ سازمان حسابرسی صورت های مالی عملکرد سال 1382 وبه بعد شرکت های خودرو سازی را با عنایت به توافقات فوق الذکر بررسی واظهار نظر خواهد کرد.

رضاویسه- رئیس هیأت عامل سازمان گسترش ونوسازی امور مالیاتی کشور.
طهماسب مظاهری – وزیر امور اقتصادی ودارائی .
حیدری کرد زنگنه – محمد قاسم پناهی – سازمان امور مالیاتی کشور.
رحیم اسماعیلی – منوجهر منطقی – شرکت ایران خودرو.
احمد قلعه بانی – جمشید ایمانی – شرکت سایپا.

image_pdf

شماره:3916/211


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین در خصوص سود وتخفیف های خودرو سازان