Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

صدور گواهی اقامت مالیاتی برای اشخاص

بخشنامه

‌پیرو بخشنامه شماره 72907/210 مورخ 1388/11/14 و در اجرای مقررات موافقت نامه­ های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقده موضوع ماده 168 و نیز مفاد ماده 180 قانون مالیاتهای مستقیم، بمنظور تسهیل و تسریع امور و تکریم ارباب رجوع، فرآیند جدید صدور گواهی­ های اقامت برای اشخاص حقیقی و حقوقی را به شرح زیر مقرر می­دارد:
1- دریافت درخواست صدور گواهی اقامت واسناد و مدارک لازم از متقاضی توسط دفتر قراردادها و امور بین الملل، به صورت حضوری یا الکترونیکی (فرم پیوست)؛
2- بررسی اسناد و مدارک دریافتی و درخواست سایر اطلاعات و مدارک تکمیلی از متقاضی و عنداللزوم استعلام از مراجع ذیصلاح؛
3- تأیید و صدور گواهی اقامت مزبور توسط مقام صلاحیت دار مالیاتی یا نماینده مجاز وی؛
4- تحویل نسخه اصل به متقاضی و ارسال رونوشت به اداره کل امور مالیاتی ذیربط برای درج در پرونده مالیاتی متقاضی؛
توضیح: ادارات امور مالیاتی عنداللزوم می­توانند در اجرای مفاد موافقت نامه­ های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، اطلاعات تکمیلی مؤدیان را از کشور گیرنده گواهی اقامت از طریق دفتر قراردادها و امور بین­ الملل استعلام نمایند؛ و
5- ارسال رونوشت گواهی به وزارت امور خارجه برای انعکاس به مقام صلاحیت دار کشور گیرنده گواهی اقامت.

علی عسکری

شماره: 72907 /210
تاریخ:1388/11/14
پیوست: دارد

بخشنامه

به پیوست فرم «گواهی اقامت از حیث موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف» موضوع ماده 168 قانون مالیاتهای مستقیم ارسال می گردد، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی و ادارات امور مالیاتی تابعه ضمن رعایت موارد ذیل حسب مورد از فرم پیوست استفاده نمایند.
1- این گواهی در پاسخ به درخواست کتبی مؤدی از اداره امور مالیاتی صادر می گردد.
2- در صورتی که مؤدی پرونده مالیاتی در اداره امور مالیاتی نداشته باشد، اداره امور مالیاتی پس از تشکیل پرونده و رسیدگی های لازم گواهی مذکور را صادر می نماید.
3- فرم گواهی مذکور می بایستی توسط کارشناس ارشد و رئیس گروه مالیاتی ذیربط امضاء و مهر گردد.
4- نسخه ای از گواهی مزبور به عنوان سابقه به پرونده مالیاتی مؤدی ضمیمه شود.
5- صدور این فرم منوط به لازم الاجراء بودن موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با کشور مورد نظر نیست.
6- در مواردی گواهی صادر می گردد که شخص (حقیقی/ حقوقی) در سال مورد نظر مقیم ایران بوده باشد.
7- فرم گواهی مذکور پس از تکمیل می بایستی همراه با نامه مدیر کل امور مالیاتی مربوطه به معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ارسال گردد و در صورت تأئید (با مهر و امضاء معاون فنی و حقوقی سازمان متبوع و مقام صلاحیتدار تبادل اطلاعات مالیاتی) صادر و ارسال می گردد.
8- ادارات کل امور مالیاتی از ارسال فرم مذکور به صورت مستقیم به وزارت امور خارجه جداً خودداری نمایند.
مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

امیر حسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

image_pdf

شماره:97/93/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین صدور گواهی اقامت مالیاتی برای اشخاص